Kako deluje

Toplota se lahko prenaša na tri načine:
– s  konvekcijo ( Dviganje vročih in spuščanje hladnih plinov / tekočin )
– s prevajanjem ( Vzbujenost kristalne strukture )
– s sevanjem ( Infrardeči valovi )

V večini primerov ena od oblik prenašanja toplote močno prevladuje nad ostalima dvema.

Toplota sonca se na zemljo prenaša skoraj izključno z infrardečim sevanjem. Ogrevanje z IR sevanjem je tako človeku zelo blizu, saj je to osnovno ogrevanje, ki ga je vajen iz narave.

Sonce ogreva zemljo s sevanjem 
– Naravno za človeka

IR sevanje sonca na zemlji ne ogreva zraka, temveč ogreva predmete, pokrajino. Zrak se šele nato posredno ogreje s konvekcijo ob segretih telesih. Ker je predmetov več v nižinah, je posledično v nižjih legah topleje, v hribih pa hladneje.

V nižjih legah topleje

Tako kot sonce ogreva zrak pri tleh, tako tudi stropno sevalo ogreva predmete in posledično zrak pri tleh. Zrak se nato dviga od tal, toplota je tako enakomerno razporejena, učinek je podoben, kot pri talnem gretju.

– Stropno sevalo ogreva predmete
– Učinek podoben talnemu gretju

Drobna prednost pred konvekcijskim radiatorjem je tudi manj intenzivno dviganje prahu, ki se ponavadi nabere pod radiatorji in ga s konvekcijo ponovno dvignemo v zrak.

– Klasični konvekcijski radiator ogreva zrak
– Intenzivneje dviguje prah

Naše sevalo ima šest cevi skozi katere teče topel medij ( voda ). Nad cevmi je vgrajena izolacija, ki preprečuje, da bi se sevalo segrelo na zgornji strani (na strani ki gleda proti stropu). 
Zrak, ki ga sevalo ogreje na spodnji strani, se ne more dvigati, saj mu sevalo nad njim to preprečuje. Ker sevalo na zgornji strani zaradi izolacije ni ogreto se zrak na zgornji strani ne segreva, posledično se tudi ne dviga. Konvekcije v tem primeru torej ni, oziroma je minimalna. Večina toplote se tako odda s sevanjem spodnje strani sevala.

S pomočjo temperature vode, ki teče skozi sevalo ( 2 °C ÷ 95 °C ) in števila seval, lahko reguliramo količino oddane toplote v prostor. Pod rubriko Tehnični podatki si lahko ogledate podrobnosti.

Ogrevanje: Vroč zrak se ne dviga – ni konvekcije

Sevalo lahko uporabljamo tudi za hlajenje, tako da skozenj pošiljamo hladno vodo, vendar gre v tem primeru za drugačen proces. Ohlajanje prostora se v tem primeru dogaja s konvekcijo.
Ohlajene cevi ohlajajo spodnjo stran sevala in posledično zrak na spodnji strani. Sevalo v primeru ohlajanja hladnemu zraku ne preprečuje da bi se spuščal, padanje hladnega zraka tako ohlaja prostor.

Hlajenje: Hladen zrak se spušča – konvekcija