Možni načini ogrevanja

Primer postavitve seval
Ogrevanje z gorilcem

Ogrevanje s toplotno črpalko Zrak-Voda
Ogrevanje s toplotno črpalko Voda-Voda