Navodila za vgradnjo

NE PRESTAVLJAJTE SEVAL Z VILIČARJEM !

NE PRESTAVLJAJTE SEVAL Z VILIČARJEM !

Na tem videu si oglejte kako pravilno – varno obesiti sevala. Če videa v vašem brskalniku ne vidite, si ga lahko ogledate na spodnji povezavi

Spodnja povezava prikazuje kako se varno vgradi stropna sevala TOPTERM ALU na betonske opečnate in lesene stropove:

Spodnja povezava prikazuje kako se sestavlja stropna sevala v linije:

Spodnja povezava bolj natančno prikazuje postopek spajanja stropnih seval topterm alu v liniji seval:

Spodnja povezava prikazuje spojke – sestavne dele in njihovo montažo na stropna sevala:

SPLOŠNA NAVODILA ZA OBRATOVANJE, PRIKLOP IN NAPAJANJE ZA STROPNA SEVALA 

Prirastek, ali pojemek temperature ogrevalnega medija na sekundo ( DELTA T/ SEC ) v sevalih je lahko največ 0,08 stopinj Celzija na sekundo, kar pomeni, da sevala med obratovanjem ne smejo biti izpostavljena hitrim spremembam temperature – temp. šokom. Temperatura vode, ki ogreva ali ohlaja sevala se sme povečevati ali zmanjševati na vstopu v sevalo največ za 10 st. Celzija v času dveh minut.

Primer: Sevalo ima pred vklopom ogrevanja 15 st. C.
po preteku 2.   minut temperatura vstopne vode ne sme preseči 25 st. Celzija
po preteku 4.   minut temperatura vstopne vode ne sme preseči 35 st. Celzija
po preteku 6.   minut temperatura vstopne vode ne sme preseči 45 st. Celzija
po preteku 8.   minut temperatura vstopne vode ne sme preseči 55 st. Celzija
po preteku 10. minut temperatura vstopne vode ne sme preseči 65 st. Celzija
po preteku 12. minut temperatura vstopne vode ne sme preseči 75 st. Celzija
po preteku 14. minut temperatura vstopne vode ne sme preseči 85 st. Celzija
Pre hitro segrevanje ogrevalnega medija lahko poškoduje sevala.

Za priklop seval na napajalne vode uporabljajte samo ventile s holandcem.

Presek dovodnih cevi na priklopu naj odgovarja dolžini linij ( DN 18 – 20 za linije do 5 seval, za daljše linije DN 22.

Nikoli ne obešajte več kot enega sevala naenkrat.

Pri montaži seval in cevovodov upoštevajte raztezanje linij seval – 5 mm na sevalo. Vgradnja mora biti“plavajoča”   saj pri nepravilni – togi vgradnji lahko pride pri segrevanju sistema do deformacij in poškodb.

Napajalna instalacija mora dopuščati gibanje seval v njihovi osi vsaj 40mm.

Za dobro odzračevanje sevala nivelirajte  po širini linije čim bolj vodoravno in po dolžini z ustreznim padcem, da zagotovite dobro odzračevanje. Uporablajte avtomatske odzračevalne lončke po možnosti na vsaki zbiralnici.

 Če so bili pri izvedbi sistema stropnega ogrevanja upoštevani osnovni principi solidne montaže, ni z zagonom nikakršnih težav. Ko bo sistem odzračen ga lahko zaženete – ogrevanje ali hlajenje.

Pri ohlajanju temperatura medija ne sme pasti pod temperaturo rosišča – 16 st. celzija.

Preprečite zmrzovanje medija, saj led povzroči nepopravljivo škodo.

Kot ogrevalni medij uporabljajte samo vodo. Druge tekočine, kot je na primer „antifriz“ niso preizkušene.
Če dodajate ogrevalnemu mediju aditive preverite pri dobavitelju aditivov, ali jamči da v vašem ogrevalnem sistemu
na materialih seval ne bo povzročil škode. Material za cevi v sevalih je AlMgSI05, tesnila so iz EPDM gume .

Nepravilna izbira materialov za instalacijo, ki napaja sevala z ogrevalno vodo, lahko povzroči na notranjih delih seval, ki so v stiku z ogrevalno vodo galvansko korozijo aluminijastih cevi. Edini material za instalacijo, ki zanesljivo ščiti pred galvansko korozijo cevi v sevalih ( cevi seval so izdelane iz alumunija ALMgSi05 ) so nepocinkane – črne jeklene cevi ali jeklene cevi, ki so pocinkane samo na zunanji strani ki ni v stiku z medijem, na notranji strani pa so nepocinkane – črne.

Na zgornji strani so sevala prekrita z EPS (stiropor) izolacijo debeline 3 cm. Ta izolacija ni primerna za prostore kjer je povečana koncentracija organskih topil, ogljikovodikov ali drugih kemikalij, ki ga topijo. Za takšne prostore vam lahko dobavimo sevala brez izolacije in sevala pokrijete z izolacijo po lastni izbiri.

Pri montaži seval upoštevajte višino vgradnje, ki naj ustreza temperaturi medija, kot je razvidno iz tabel in diagramov  tehničnih podatkov.